KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz Podisi Bean To Bar (Belgin Durusoy) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (K.V.K.K.) 10’uncu maddesi uyarınca Podisi Bean To Bar (Belgin Durusoy) (Biz) olarak sizleri (Üye), https://podisicikolata.com alan adlı internet sitesi (Websitesi) üzerinden gerçekleştirdiğiniz Websitesi üyeliğiniz (Üyelik) esnasında ve Üye olarak Websitesi üzerinden gerçekleştireceğiniz alışverişleriniz esnasında elde edilen verilerinize ilişkin; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 

          a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Podisi Bean To Bar (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

          b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket tarafından, internet sitemiz üzerinden sipariş vermeniz halinde ad, soyad, adres, cep telefonu, e-posta, sipariş bilgisi, fatura bilgisi, pazarlama bilgisi, talep/şikayet yönetimi bilgisi, kullanıcı işlem bilgisi, Ip adresi, işlem güvenliği bilgisi, Facebook üzerinden giriş yapılması halinde Facebook kullanıcı hesap bilgisi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • İnternet sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerinizin teslimatının gerçekleştirilebilmesi,

 

 • İnternet sitemiz üzerinden verilen siparişler veya işlemler hakkında bilgilendirmeye yönelik e-posta bildirimlerinin yapılabilmesi,

 

 • İnternet sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, üyelik kaydı ve hesabı oluşturmak ve buna ilişkin kayıtları tutmak, platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanmanızı sağlamak, üyeliğinizi yönetmek, Podisi Bean To Bar tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaları yapmak ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütmek, Podisi Bean To Bar ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ile Podisi Bean To Bar’nın ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,

 

 • Sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, denetim, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

 

 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

 

 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Podisi Bean To Bar’ın tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

 

 • İdari ve adli makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

 

 • Web sitesi veya mobil uygulamamızı kullanmanız halinde kullanım tercihleri ve gezinti geçmişinizi (cookie) belirlemek,

 

 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek, optimizasyonu sağlamak, kullanıcı deneyimi testleri ve Website iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmek,

 

 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibini yapmak, hukuki süreçler ve mevzuata uyum sağlamak, bilgi ve işlem güvenliği sağlamak ve kötü amaçlı kullanımın önlemek, işlenen verilerin güncel ve doğru olmasını sağlanmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek,

 

 • Sistem hatalarını takip edilerek performans takibini yapmak ve platformun işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Godiva tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’da belirtilen sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması,  kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Şirket’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şartları kapsamında işlenmektedir.

Açık rızanız olması halinde

 • Müşterilerimizi yakından tanıyarak daha kaliteli ürün ve hizmetler sunulması, ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirerek önerilmesi ve tanıtılması kapsamında hedefli pazarlama ve kişiselleştirme, segmentasyon/profilleme, CRM çalışmaları gerçekleştirilmesi, müşteri deneyimi yönetimi, doğrudan ve yeniden pazarlama faaliyetleri, analiz çalışmaları, risk yönetimi ve kontrol işlemleri gerçekleştirmek,

 

 • Çeşitli ürün/hizmetlere dair genel/özel kampanyalara ilişkin duyuruların, ürün / hizmet tanıtım ve reklam faaliyetlerinin, pazar araştırması anketlerinin ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarının gönderilmesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ticari iletilerin gönderilmesine ve bu kapsamda sizlerin bilgilendirilmesi

amaçlarıyla işlenecektir.

 

          c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması amacıyla ilgili iş birimine, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara,

 

 • Talep ve şikayetlerinizin yönetilebilmesi için oluşturulmuş olan Müşteri İletişim Merkezi kapsamında hizmet aldığımız kişi, kurum ve kuruluşlara,

 

 • Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

 

 • Vereceğiniz siparişler veya işlemler hakkında bilgilendirmeye yönelik e-posta ve SMS bildirimlerinin yapılabilmesi için hizmet aldığımız Tedarikçimize,

İşlenmesine açık rızanız olması halinde işleme amaçlarıyla bağlantılı ve orantılı kişisel verileriniz meşru menfaatlerimiz kapsamında aşağıda detaylıca belirtilen amaçlarla yurt içi hizmet aldığımız firmalara, danışmanlarımıza, iş ortaklarımıza ve aktarılmasına açık rızanız olması halinde yurt dışında bulunan tedarikçilerimize aktarılacaktır.

 • Yurt içinde veya yurt dışında satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, pazar analizlerinin yapılabilmesi, ortak dijital kampanyaların yürütülmesi, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin pazarlanabilmesi amacıyla hizmet aldığımız ajanslarımıza, danışmanlarımıza ve yurtdışı kaynaklı altyapıya sahip tedarikçilerimize,

 

 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, segmentasyon yapılması ve sizlerle beğeni ve tercihleriniz doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, sizlere ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresine ticari elektronik ileti onayınıza istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıklarınız doğrultusunda tanıtım, duyuru, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarına,

 

 • Web sitesi veya mobil uygulamamızı kullanmanız halinde kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, çerez (cookie) hizmeti alınan iş ortaklarımıza (Çerez politikamız için https://podisicikolata.com/cerez-politikasi adresini ziyaret edebilirsiniz.)

 

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan Şirket tarafından toplanmaktadır.

 

d) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Şirketimizin Barbaros Mah. 339 Sk. No:37/A Konak/İzmir adresine iletebilirsiniz.

6698 sayılı Kanun ve Şirketimizin KVKK uygulaması hakkındaki görüş ve önerileriniz, ayrıca sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz var ise kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden başvuru yapmak için kvkk@podisicikolata.com e-posta adresi üzerinden veya podisi@hs03.kep.tr Kep adresi üzerinden başvurularınızı iletebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.